СНИМКИ НА ВИПУСКА
 
 » Снимки от третата юбилейна среща във ВТУ на випуска - 27 септември 2014 г. (ZIP архив)
 » Снимки от юбилейната среща във ВТУ на випуска - 6 юни 2009 г. (ZIP архив)
 » Снимки предоставени от Пламен Петракиев за втората юбилейната среща - 6 юни 2009 г. (ZIP архив)
 » Снимки с Николай Василев от юбилейната среща на випуска - 12 юни 2004 г. » ZIP архив «
 » Снимки от юбилейната среща на випуска - 12 юни 2004 г. » ZIP архив «
 » Снимки от Пламен Петракиев от юбилейната среща - 12 юни 2004 г. » ZIP архив «
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2004-2009 by Dimitar Dimitrov, Nikolay Dimitrov.