ЗА НАС
 
    През 1984 година във Висшето народно военно транспортно училище “Тодор Каблешков”, сега ВТУ "Тодор Каблешков", е приет първият випуск инженер-магистри, специалисти по транспорта. Випуск '84 се оказва “външната” проява на един изключително важен факт от историята на училището - въвеждането на инженерно-магистърско обучение. В над 82-годишната история на ВТУ “Тодор Каблешков” първият инженерен випуск от 135 курсанта ще се запомни с факта, че е постигнал най-висок общ среден успех много добър, като всички постъпили завършват успешно. За изключителните си постижения в овладяването на сложните инженерно-технически науки са били наградени 14 курсанта, а 4 стават носители на специална стипендия за особени изяви. С отличен успех от курса на обучение завършват 18 курсанта.
     Ежедневието на тези 135 момчета минава в аудиториите, през часовете за строева подготовка до минутите за отдих, посветени на художествената самодейност, вихрейки се в ритмите на народните и модерните танци, творейки поезия и създавайки палитра от багри с четката на художници.
    Випуск '84 ще се запомни и с успешните си участия в студентските олимпиади по математика, съпромат, механика и др. Седем грамоти спечелват курсантите от ТНТМ. А мнозина от Випуск '84 се изявяват като истински “корифеи” на спортните полета.
 

Copyright © 2004-2009 by Dimitar Dimitrov, Nikolay Dimitrov.